Na svojich zariadeniach môžete nakonfigurovať pracovnú dobu, počas ktorej sa aktivujú funkcie ako digitálne značenie, rezervácia miestnosti a detekcia pohybu. To pomáha zabrániť tomu, aby tieto funkcie udržiavali obrazovky zariadenia aktívne mimo určenej pracovnej doby, čím sa podporuje úspora energie a chránia obrazovky pred opotrebovaním.

Zariadenie prejde do pohotovostného režimu mimo pracovnej doby a do režimu polovičného bdelého stavu na začiatku pracovnej doby. Keď je povolené digitálne zobrazovanie, zariadenie preskočí režim polovičného prebudenia a prejde priamo do režimu značenia.


Informácie o konfigurácii úradných hodín na stolovom telefóne radu 9800 nájdete v článku Konfigurácia telefónov v ovládacom centre .

Zapnutie alebo vypnutie funkcie

Táto funkcia je predvolene povolená s kancelárskym časom nastaveným medzi 7:00 a 19:00.

Otváracie hodiny môžete nastaviť z konfigurácií zariadení ovládacieho centra, kde môžete nastaviť úradné hodiny na viacerých zariadeniach, alebo z webového rozhrania zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako k nemu získať prístup, nájdete v článku Konfigurácie zariadenia.

Po otvorení webového rozhrania zariadenia vyberte z ponuky vľavo položku Nastavenia . V časti Konfigurácie nakonfigurujte nasledovné:

 • Čas > úradných hodinách > povolený

  • Pravda. Táto funkcia je zapnutá a na definovanie podrobného správania môžete použiť ďalšie konfigurácie úradných hodín.

  • Falošné. Táto funkcia sa nepoužíva.

Ak je ovládanie pohotovostného režimu vypnuté (pohotovostný režim > ovládanie : vypnuté), zariadenie nikdy neprejde do pohotovostného režimu a nastavenie otváracích hodín nemá žiadny vplyv.

Nastavenie otváracích hodín

Ak chcete definovať rôzne dni a časy, nastavte nasledujúce konfigurácie:

 • Čas > úradné hodiny > pracovnom týždni > pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok/sobota/nedeľa

  • Pravda. Tento deň je zahrnutý do pracovného týždňa.

  • Falošné. Deň nie je zahrnutý do pracovného týždňa.

 • Čas > otváracie hodiny > pracovnýDeň > začiatok alebo koniec

  • Nastavte čas začiatku a konca bežných úradných hodín (hh:mm).

Správanie v pohotovostnom režime a budení mimo úradných hodín

V predvolenom nastavení zariadenie prejde do režimu nečinnosti krátko predtým, ako prejde do režimu vypnutia displeja (pohotovostný režim) mimo pracovných hodín. Počas týchto hodín sa zariadenie nezapne detekciou pohybu v miestnosti. Bez ohľadu na toto nastavenie sa zariadenie vždy prebudí, keď ho niekto začne používať.

Na zmenu predvoleného správania použite nasledujúce konfigurácie:

 • Čas > úradné hodiny > Mimo úradných hodín > pohotovostný režim > oneskorenie

  • Nastavte počet minút, počas ktorých má byť zariadenie v pohotovostnom režime (mimo úradných hodín) pred prechodom do pohotovostného režimu.

 • Čas > úradné hodiny > Mimo úradných hodín > pohotovostnom režime > automatickom prebudení

  • Telesne. Ak zariadenie zistí pohyb mimo úradných hodín, zostane v pohotovostnom režime.

  • Povolené. Zariadenie sa prebudí, ak zistí pohyb mimo úradných hodín.


Systém sa prebudí, keď sa počas OutsideOfficeHours stane nasledovné:

 • Prichádzajúci hovor do zariadenia

 • Párovanie so zariadením

 • Pripojenie prenosného počítača k zariadeniu a vykonanie lokálnej ukážky

Ak sa zariadenie reštartuje počas hodín OutsideOfficeHours , po dosiahnutí oneskorenia v pohotovostnom režime OutsideOfficeHours znova prejde do pohotovostného režimu .

Zariadenie neprejde do pohotovostného režimu, ak prebieha miestne zdieľanie alebo hovor, a to ani po skončení pracovnej hodiny.