1

Влезте във вашия Webex сайт, изберете името си в горния десен на сайта си, след което изберете Уебекс администрация.

2

Изберете Configuraiton > Webex срещи.

3

Проверка Автоматично записване на всички сесии с помощта на Мрежов базиран запис под Опции на сайта.

Можете също така да разрешите някоя от следните настройки:

  • Разрешаване на хостовете да използват контроли за запис по време на автоматичен запис– Позволява на хоста да използва контроли за запис като Stop или Pause по време на събрание, което има включена опцията Автоматично записване на всички сесии.
  • Разрешаване на хостовете да преназначат, редактират, забраняват и изтриват записи– Позволява на хоста да преназначи, редактира, забрани и изтрие записите на всички сесии в техния Webex сайт, като кликнете до запис в списъка им "Записи".
  • Изпращане на имейл с известия до хост, когато записът на събранието е готов— Тази настройка не се препоръчва, когато опцията Автоматично записване на всички сесии е включена.
4

Щракнете върху Актуализиране.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.comщракнете върху Събрание , и изберетесайта, който искате да модифицирате.

2

Щракнете върху Конфигуриране на сайт.

3

Щракнете върху Опции за сайта подWebex срещи.

4

Проверка Автоматично записване на всички сесии с помощта на Мрежов базиран запис под Опции на сайта.

Можете също така да разрешите някоя от следните настройки:

  • Разрешаване на хостовете да използват контроли за запис по време на автоматичен запис– Позволява на хоста да използва контроли за запис като Stop или Pause по време на събрание, което има включена опцията Автоматично записване на всички сесии.
  • Разрешаване на хостовете да преназначат, редактират, забраняват и изтриват записи– Позволява на хоста да преназначи, редактира, забрани и изтрие записите на всички сесии в техния Webex сайт, като кликнете до запис в списъка им "Записи".
  • Изпращане на имейл с известия до хост, когато записът на събранието е готов— Тази настройка не се препоръчва, когато опцията Автоматично записване на всички сесии е включена.
5

Щракнете върху Актуализиране.