1

Prijavite se na Webex lokaciju, izaberite svoje ime u gornjem desnom uglu lokacije, a zatim izaberite Webex Administraciju.

2

Izaberite Konfiguraiton > Webex sastanke.

3

Proverite automatski zapisivanje svih sesija pomoću snimanja zasnovanog na mreži u okviru opcije lokacije.

Takođe možete da omogućite neku od sledećih postavki:

  • Dozvoli domaćinima da koriste kontrole za snimanje tokom automatskogsnimanja – omogućava domaćinu da koristi kontrole za snimanje kao što su "Zaustavi" ili "Pauziraj" tokom sastanka na kojem je uključena opcija "Automatski zapuši sve sesije".
  • Dozvoljava domaćinima da ponovo raspišu, uređuju, onemogućavaju i brišu snimke – omogućava domaćinu da ponovo dodeli, uredi, onemogući i izbriše snimke svih sesija na njihovoj Webex lokaciji tako što će kliknuti pored snimka na listi snimaka.
  • Pošaljite obaveštenje e-poštom domaćinu kada je snimanjesastanka spremno – Ova postavka se ne preporučuje kada je uključena opcija "Automatski za snimanje svih sesija".
4

Kliknite na dugmeAžuriraj .

1

Iz prikaza kupca u https://admin.webex.comokviru izaberite stavku Sastanak , azatim izaberite lokaciju koju želite da izmenite.

2

Kliknite na dugme Konfigurišilokaciju .

3

U okviru Webex sastanciizaberite stavku Opcije lokacije.

4

Proverite automatski zapisivanje svih sesija pomoću snimanja zasnovanog na mreži u okviru opcije lokacije.

Takođe možete da omogućite neku od sledećih postavki:

  • Dozvoli domaćinima da koriste kontrole za snimanje tokom automatskogsnimanja – omogućava domaćinu da koristi kontrole za snimanje kao što su "Zaustavi" ili "Pauziraj" tokom sastanka na kojem je uključena opcija "Automatski zapuši sve sesije".
  • Dozvoljava domaćinima da ponovo raspišu, uređuju, onemogućavaju i brišu snimke – omogućava domaćinu da ponovo dodeli, uredi, onemogući i izbriše snimke svih sesija na njihovoj Webex lokaciji tako što će kliknuti pored snimka na listi snimaka.
  • Pošaljite obaveštenje e-poštom domaćinu kada je snimanjesastanka spremno – Ova postavka se ne preporučuje kada je uključena opcija "Automatski za snimanje svih sesija".
5

Kliknite na dugmeAžuriraj .