1

Meld u aan bij uw Webex-site, selecteer uw naam rechtsboven op uw site en selecteer Webex-beheer.

2

Selecteer Configuraiton > Webex Meetings.

3

Vink Automatisch alle sessies met Netwerkopnamen opnemen onderSite-optiesaan.

U kunt ook de volgende instellingen inschakelen:

  • Hosts toestaan besturingselementen voor opnamen te gebruiken tijdens automatisch opnemen - Hiermee kan de host opnamebedieningselementen gebruiken zoals Stoppen of Onderbreken tijdens een vergadering waarin de optie Automatisch alle sessies opnemenis ingeschakeld.
  • Hosts toestaan opnamen opnieuw toe te staan, te bewerken, uit te schakelen en te verwijderen — hiermee kan de host opnamen van alle sessies op hun Webex-site opnieuw toewijzen, bewerken, uitschakelen en verwijderen door naast een opname in de lijst met opnamen te klikken.
  • Een e-mailmelding naar de host verzenden wanneer de vergaderingopname gereed is: deze instelling wordt niet aanbevolen wanneer de optie Alle sessies automatischopnemen is ingeschakeld.
4

Klik op Bijwerken.

1

Klik in de klantweergave in https://admin.webex.comop Vergadering en selecteer de site die u wiltwijzigen.

2

Klik op Siteconfigureren.

3

Klik op Site-opties onder Webex Meetings .

4

Vink Automatisch alle sessies met Netwerkopnamen opnemen onderSite-optiesaan.

U kunt ook de volgende instellingen inschakelen:

  • Hosts toestaan besturingselementen voor opnamen te gebruiken tijdens automatisch opnemen - Hiermee kan de host opnamebedieningselementen gebruiken zoals Stoppen of Onderbreken tijdens een vergadering waarin de optie Automatisch alle sessies opnemenis ingeschakeld.
  • Hosts toestaan opnamen opnieuw toe te staan, te bewerken, uit te schakelen en te verwijderen — hiermee kan de host opnamen van alle sessies op hun Webex-site opnieuw toewijzen, bewerken, uitschakelen en verwijderen door naast een opname in de lijst met opnamen te klikken.
  • Een e-mailmelding naar de host verzenden wanneer de vergaderingopname gereed is: deze instelling wordt niet aanbevolen wanneer de optie Alle sessies automatischopnemen is ingeschakeld.
5

Klik op Bijwerken.