1

Logga in på din Webex-webbplats, välj ditt namn längst upp till höger på din webbplats och välj sedan Webex-administration.

2

Välj Konfigurera så här > Webex Meetings .

3

Markera Spela automatiskt in alla sessioner med nätverksbaserad inspelning underWebbplatsalternativ.

Du kan även aktivera följande inställningar:

  • Tillåt värdar att använda inspelningskontroller under automatisk inspelning – låter värden använda inspelningskontroller som Stoppa eller Pausa under ett möte som har alternativet Spela automatiskt in allasessioner aktiverat.
  • Tillåt värdar att omtilldela, redigera, inaktivera och ta bort inspelningar – låter värden tilldela, redigera, inaktivera och ta bort inspelningar för alla sessioner på sina Webex-webbplatser genom att klicka bredvid en inspelning i sin inspelningslista.
  • Skicka e-postbekräftelse till värden när mötesinspelningen är klar – Den här inställningen rekommenderas inte när alternativet Spela automatiskt in allasessioner är aktiverat.
4

Klicka på Uppdatera.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comklickar du på Möte och väljer den webbplats som du villändra.

2

Klicka på Konfigurera webbplats.

3

Klicka Webbplatsalternativ under Webex Meetings .

4

Markera Spela automatiskt in alla sessioner med nätverksbaserad inspelning underWebbplatsalternativ.

Du kan även aktivera följande inställningar:

  • Tillåt värdar att använda inspelningskontroller under automatisk inspelning – låter värden använda inspelningskontroller som Stoppa eller Pausa under ett möte som har alternativet Spela automatiskt in allasessioner aktiverat.
  • Tillåt värdar att omtilldela, redigera, inaktivera och ta bort inspelningar – låter värden tilldela, redigera, inaktivera och ta bort inspelningar för alla sessioner på sina Webex-webbplatser genom att klicka bredvid en inspelning i sin inspelningslista.
  • Skicka e-postbekräftelse till värden när mötesinspelningen är klar – Den här inställningen rekommenderas inte när alternativet Spela automatiskt in allasessioner är aktiverat.
5

Klicka på Uppdatera.