1

Logg på Webex-området, velg navnet ditt øverst til høyre på området, og velg deretter Webex-administrasjon.

2

Velg Konfigureraiton > Webex-møter.

3

Merk av for Spill automatisk inn alle økter ved hjelp av Nettverksbasert innspilling under Områdealternativer.

Du kan også aktivere en av følgende innstillinger:

  • Tillat verter å bruke opptakskontroller under automatisk opptak– Lar verten bruke opptakskontroller som Stopp eller Pause under et møte der alternativet Spill inn alle økter automatisk er aktivert.
  • Tillat verter å tilordne, redigere, deaktivere og slette innspillinger på nytt– Lar verten tilordne, redigere, deaktivere og slette innspillinger av alle økter på Webex-området ved å klikke ved siden av en innspilling i Innspillinger-listen.
  • Send e-postvarsling til vert når møteinnspillingen er klar– Denne innstillingen anbefales ikke når alternativet Spill inn alle økter automatisk er aktivert.
4

Klikk på Oppdater.

1

Klikk Møte i i kundevisning https://admin.webex.comi , og velg området duvil endre.

2

Klikk på Konfigurer nettstedet.

3

Klikk Områdealternativer under Webex-møter.

4

Merk av for Spill automatisk inn alle økter ved hjelp av Nettverksbasert innspilling under Områdealternativer.

Du kan også aktivere en av følgende innstillinger:

  • Tillat verter å bruke opptakskontroller under automatisk opptak– Lar verten bruke opptakskontroller som Stopp eller Pause under et møte der alternativet Spill inn alle økter automatisk er aktivert.
  • Tillat verter å tilordne, redigere, deaktivere og slette innspillinger på nytt– Lar verten tilordne, redigere, deaktivere og slette innspillinger av alle økter på Webex-området ved å klikke ved siden av en innspilling i Innspillinger-listen.
  • Send e-postvarsling til vert når møteinnspillingen er klar– Denne innstillingen anbefales ikke når alternativet Spill inn alle økter automatisk er aktivert.
5

Klikk på Oppdater.