1

Zaloguj się do witryny Webex, wybierz swoją nazwę w prawym górnym rogu witryny, a następnie wybierz pozycję Administracja Webex.

2

Wybierz Configuraiton > Webex Meetings.

3

Zaznacz opcję Automatycznie nagrywaj wszystkie sesje przy użyciu funkcji Nagrywanie sieciowe w obszarze Opcje witryny.

Można również włączyć dowolne z następujących ustawień:

  • Zezwalaj hostom na używanie kontrolek nagrywania podczasautomatycznego nagrywania — umożliwia gospodarzowi używanie elementów sterujących nagrywaniem, takich jak Zatrzymaj lub Wstrzymaj podczas spotkania, na którym jest włączona opcja Automatycznie nagrywaj wszystkie sesje.
  • Zezwalaj hostom na ponowne przypisywanie, edytowanie, wyłączanie i usuwanie nagrań— umożliwia hostowi ponowne przypisywanie, edytowanie, wyłączanie i usuwanie nagrań ze wszystkich sesji w witrynie Webex przez kliknięcie obok nagrania na liście nagrań.
  • Wyślij wiadomość e-mail z powiadomieniem do gospodarza, gdy nagranie spotkania będzie gotowe— to ustawienie nie jest zalecane, gdy opcja Automatycznie nagrywaj wszystkie sesje jest włączona.
4

Kliknij opcję Aktualizuj.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com, kliknij pozycję Spotkanie i wybierzwitrynę, którą chcesz zmodyfikować.

2

Kliknij przycisk Konfiguruj witrynę.

3

Kliknij pozycję Opcje witryny w obszarze Spotkania Webex.

4

Zaznacz opcję Automatycznie nagrywaj wszystkie sesje przy użyciu funkcji Nagrywanie sieciowe w obszarze Opcje witryny.

Można również włączyć dowolne z następujących ustawień:

  • Zezwalaj hostom na używanie kontrolek nagrywania podczasautomatycznego nagrywania — umożliwia gospodarzowi używanie elementów sterujących nagrywaniem, takich jak Zatrzymaj lub Wstrzymaj podczas spotkania, na którym jest włączona opcja Automatycznie nagrywaj wszystkie sesje.
  • Zezwalaj hostom na ponowne przypisywanie, edytowanie, wyłączanie i usuwanie nagrań— umożliwia hostowi ponowne przypisywanie, edytowanie, wyłączanie i usuwanie nagrań ze wszystkich sesji w witrynie Webex przez kliknięcie obok nagrania na liście nagrań.
  • Wyślij wiadomość e-mail z powiadomieniem do gospodarza, gdy nagranie spotkania będzie gotowe— to ustawienie nie jest zalecane, gdy opcja Automatycznie nagrywaj wszystkie sesje jest włączona.
5

Kliknij opcję Aktualizuj.