Модериран режим на включване на звука

Събранията в режим на модериран режим на звука имат индикация в горната част на прозореца на събранието, за да се разбере, че домакинът или хостът могат да опрочат хората директно, вместо да ги накарат да се самозаглутят.

Преди да започнете

Тази функция е налична за стандартни webex и лични срещи, когато администраторът е разрешил режим назвука.

Хостове и хостове: Щракнете върху "Умишия" Със звук в списъка с участници до името на човека, който искате да унютирате директно.

Присъстващи: Когато хост или cohost ви unmutes директно, виждате известието, Хостът ви е дал. Всички в събранието могат да те чуят.