Moderowany tryb wyłączania wyciszenia

Spotkania w moderowanym trybie bez wyciszenia mają wskazówkę w górnej części okna spotkania, aby poinformować wszystkich, że gospodarz lub współgospodarz może bezpośrednio wyłączyć wyciszenie osób, zamiast prosić ich o wyłączenie wyciszenia.

Przed rozpoczęciem

Ta funkcja jest dostępna dla spotkań Webex standard i Personal Room, gdy administrator włączył moderowany tryb wyłączaniawyciszenia.

Gospodarze i współgospodarze: Kliknij pozycję Wyłącz Wyłącz wyciszenie wyciszenie na liście uczestników obok imienia i nazwiska osoby, którą chcesz wyłączyć bezpośrednie wyciszenie.

Uczestnicy: Gdy host lub współgospodarz wyłączy Cię bezpośrednio, zobaczysz powiadomienie, Host cię wyłączył.. Wszyscy uczestnicy spotkania mogą Cię usłyszeć.