Moderowany tryb wyłączania wyciszenia

Spotkania w moderowanym trybie wyłączania wyciszenia są oznaczone w górnej części okna spotkania informacją, że prowadzący lub współprowadzący mogą bezpośrednio wyłączyć wyciszenie osób, zamiast prosić ich o wyłączenie wyciszenia siebie.

Przed rozpoczęciem

Ta funkcja jest dostępna dla zaplanowanych spotkań Webex , spotkań w pokoju osobistym i rozszerzone spotkania powiązane z obszarem gdy administrator ma włączony moderowany tryb anulowania wyciszenia .

Prowadzący i współprowadzący: Kliknij Wyłącz wyciszenieWyłącz wyciszenie na liście uczestników obok nazwy osoby, której wyciszenie chcesz wyłączyć bezpośrednio.

Uczestnicy: Gdy prowadzący lub współprowadzący wyłączy wyciszenie bezpośrednio, zobaczysz powiadomienie, Prowadzący wyłączył Twoje wyciszenie. . Wszyscy uczestnicy spotkania mogą Cię słyszeć.