Moderowany tryb wyłączania wyciszenia

Spotkania w trybie moderowany unmute mają wskazanie w górnej części okna spotkania, aby wszyscy wiedzieli, że gospodarz lub współgospodarz może wyłączyć osoby bezpośrednio, zamiast prosić ich, aby wyłączyć wyciszenie siebie.

Przed rozpoczęciem

Ta funkcja jest dostępna w przypadku spotkań standardowych webex i personal roomów, gdy administrator włączył tryb moderowanego trybuwyciszania.

Gospodarze i współgospodarze: Kliknij pozycję Coz wyciszenie Wyłącz wyciszenie na liście uczestników obok nazwy osoby, która ma zostać bezpośrednio odsuńona.

Uczestnicy: Gdy host lub współgospodarz odłączy Cię bezpośrednio, zobaczysz powiadomienie, Host cię niewyciszył. . Każdy na spotkaniu może Cię usłyszeć.