מצב ביטול השתקה מונחה

לפגישות במצב ביטול השתקה מבוקר יש סימן בחלק העליון של חלון הפגישה כדי ליידע את כולם שהמארח או המארח השותף יכולים לבטל השתקה ישירה של אנשים במקום לבקש מהם לבטל את ההשתקה בעצמם.

לפני שתתחיל

תכונה זו זמינה עבור פגישות מתוזמנות של Webex , פגישות בחדר אישי ופגישות משופרות המשויכות למרחב כאשר מנהל המערכת שלך הפך מצבביטול השתקה מבוקר לזמין.

 
שיפרנו את חוויית הפגישה בחלל.

פגישות משופרות המשויכות לשטח עדיין אינן זמינות ב- Webex עבור הממשלה.

1

מארחים ומארחים שותפים:לחץ על בטל השתקה ברשימת המשתתפים לצד שם האדם שברצונך לבטל את השתקתו בטל השתקה ישירות.

משתתפים:כאשר המארח או המארח השותף מבטל את ההשתקה שלך ישירות, אתה רואה את ההודעה, המארח ביטל את ההשתקה שלך..כל המשתתפים בפגישה יכולים לשמוע אותך.