Modererat läge med ljud på

Möten i modererat läge på att slå på har en indikering högst upp i mötesfönstret så att alla vet att värden eller medvärden kan slå på ljudet för personer direkt istället för att be dem själva slå på ljudet.

Innan du börjar

Den här funktionen är tillgänglig för Webex schemalagda möten, möten i personliga rum och förbättrade möten kopplade till ett utrymme när administratören har aktiverat modererat ljud på .

Värdar och medvärdar: Klicka på Slå på ljudetSlå på ljud i deltagarlista bredvid namnet på den person som du vill slå på ljudet direkt.

Deltagare: När värden eller medvärden slår på ljudet för dig direkt visas ett meddelande Värden har slagit på ljudet för dig. . Alla i mötet kan höra dig.