Modererat läge med ljud på

Möten i modererat ljud på-läge får en indikation högst upp i mötesfönstret om du vill meddela alla att värden eller cohost kan slå på ljudet direkt i stället för att be dem slå på ljudet för sig själva.

Innan du börjar

Denna funktion är tillgänglig för Webex standardmöten och möten i personliga rum när din administratör har aktiverat modererat läget för ljud på.

Värdar och cohosts: Klicka på Slå på ljud i Slå på ljud deltagarlistan bredvid namnet på personen som du vill slå på ljudet direkt på.

Deltagare: När värden eller samvärden har slå på ditt ljud direkt ser du meddelandet. Värden har slå på dittljud. Alla i mötet kan höra dig.