Beheerde modus Dempen opheffen

Vergaderingen in de modus Gemodereerd dempen opheffen hebben een indicatie boven aan het vergaderingsvenster om iedereen te laten weten dat de host of co-host het dempen van personen rechtstreeks kan opheffen in plaats van hen te vragen het dempen zelf op te heffen.

Voordat u begint

Deze functie is beschikbaar voor Webex geplande vergaderingen, vergaderingen in persoonlijke ruimten en uitgebreide vergaderingen die aan een ruimte zijn gekoppeld wanneer uw beheerder heeft ingeschakelde modus voor het dempen opheffen .

Hosts en co-hosts: Klik op Dempen opheffenDempen opheffen in de deelnemerslijst naast de naam van de persoon die u rechtstreeks wilt dempen.

Deelnemers: Wanneer de host of co-host het dempen van u rechtstreeks opheft, ziet u de melding, De host heeft het dempen van u opgeheven. . Iedereen in de vergadering kan u horen.