Moderirani režim sa ponovno uključenim zvukom

Sastanci u umerenom režimu rada imaju indikaciju na vrhu prozora sastanka kako bi svi znali da domaćin ili kohost mogu direktno da odmećuju ljude umesto da traže da se odmreže.

Pre nego što počneš

Ova funkcija je dostupna za Webex standardne i sastanke lične sobe kada administrator omogući moderirani režim rada bez premišljenosti.

Domaćini i kohostovi: Kliknite na dugme Ponovo uključi zvuk "Unmute" na listi učesnika pored imena osobe koju želite direktno da omažete.

Učesnici: Kada vas domaćin ili kohost direktno odveže, vidite obaveštenje, domaćin vas je odvezao. Svi na sastanku mogu da te иuju.