Moderated unmute mode

Sastanci u moderiranom režimu sa ponovo uključenim zvukom imaju indikaciju na vrhu prozora sastanka da bi se svi obavestili da organizator ili suorganizator mogu direktno da uključe zvuk učesnicima umesto da traže da sami uključe svoj zvuk.

Pre nego što počnete

Ova funkcija je dostupna za Webex sastanke, sastanke u ličnoj sobi i poboljšane sastanke povezane sa prostorom kada je administrator omogućio moderirani režim nemutanja.

Organizatori i suorganizatori: Kliknite na opciju "Ponovo uključi zvuk"Unmute u lista učesnika pored imena osobe kojoj želite da direktno uključite zvuk.

Učesnici: Kada vas organizator ili suorganizator direktno uključi, videćete obaveštenje, organizator vam je ponovo uključio zvuk.. Svi na sastanku mogu da vas čuju.