В настолното си приложение добавете мобилния си номер или номера на друго устройство като номер на "Обсег на един номер". За информация как да настроите това отидете тук и разгледайте секцията Унифициран CM под раздела "Работен плот".

1

Докоснете снимката на потребителския си профил, отидете в Настройки и след това докоснете Обаждания .

2

Превъртете до PLACE CALLS USING и след това изберете опция:

  • Voice Over IP— Работните разговори минават само през интернет връзката Voice Over IP (VoIP). Тази настройка се препоръчва, ако обикновено останете на едно място или имате постоянен достъп до интернет на работното място или дома.
  • Мобилна гласова мрежа— Работните разговори минават само през мобилната гласова мрежа. Тази настройка се препоръчва, ако редовно се намирате на места, където достъпът до интернет не е наличен.
  • Автоизбиране— Нека Webex App реши най-добрия избор за вашите работни разговори. Тази настройка автоматично избира VoIP или мобилен глас, в зависимост от условията на околната среда.
3

Ако изберете Мобилна гласова мрежа , когато осъществите обаждане от мобилното си приложение, телефонът ви започва да звъни и получавате известие за входящо обаждане. Отговорете на обаждането и след това телефонът ви ще позвъни на човека, до когото се опитвате да достигнете.