U aplikaciji na radnoj površini dodajte broj mobilnog uređaja ili broj drugog uređaja kao doseg jednog broja broj. Za informacije o tome kako ovo podesiti, idite ovde i pogledajte odeljak Unified CM na kartici "Radna površina".

1

Dodirnite sliku profila, idite u "Podešavanja " , a zatim dodirnite "Pozivi " .

2

Listajte do MESTA POZIVA KORISTEĆI , a zatim odaberite opciju:

  • Voice Over IP – Radni pozivi idu samo kroz Voice Over IP (VoIP) internet konekcija. Ova postavka se preporučuje ako obično ostanete na jednoj lokaciji ili imate konstantan pristup internetu na poslu ili kući.
  • Mobilna mreža za glas – pozivi na poslu idu samo kroz mobilna govorna mreža. Ovo podešavanje se preporučuje ako se redovno nalazite na lokacijama na kojima pristup internetu nije dostupan.
  • Automatski izbor – Dozvolite aplikaciji Webex da odluči najbolji izbor za svoje poslovne pozive. Ovo podešavanje automatski bira VoIP ili mobilni glas, u zavisnosti od stanja u okruženju.
3

Ako odaberete mobilnu mrežu za glas , kada obavljate poziv iz mobilne aplikacije, telefon počinje da zvoni i dobićete obaveštenje o dolaznom pozivu. Odgovorite na poziv, a zatim će telefon zazvoniti sa osobom do koje pokušavate da stupite u vezu.