Na aplikaciji na radnoj površini dodajte broj mobilnog telefona ili broj drugog uređaja kao jedinstveni broj za dolaženje do broja. Za informacije o tome kako da ovo podesite pogledajte odeljak Objedinjeni CM u okviru kartice "Radna površina".

1

Dodirnite sliku profila, izaberite stavku Postavke , a zatim dodirnite Pozivi .

2

Pomerite se do mesta POZIVA KORISTEĆI, a zatim odaberite opciju:

  • Voice Over IP– Radni pozivi prolaze samo preko IP (VoIP) Internet veze. Ova postavka se preporučuje ako obično boravite na jednoj lokaciji ili imate stalan pristup internetu na poslu ili kod kuće.
  • Mobilna glasovnamreža – Radni pozivi idu samo preko mobilne glasovne mreže. Ova postavka se preporučuje ako se redovno nalazite na lokacijama na kojima pristup Internetu nije dostupan.
  • Automatsko biranje– Neka Webex Aplikacija odluči koji je najbolji izbor za vaše radne pozive. Ova postavka automatski bira VoIP ili mobilni glas, u zavisnosti od uslova životne sredine.
3

Ako odaberete mobilnu govornu mrežu , kada telefonirate iz mobilne aplikacije, telefon počinje da zvoni i dobijate obaveštenje o dolaznom pozivu. Odgovorite na poziv i onda će vaš telefon pozvati osobu do koje pokušavate da dođete.