Vo svojej počítačovej aplikácii pridajte číslo svojho mobilného telefónu alebo číslo iného zariadenia ako číslo Single Number Reach. Informácie o tom, ako to nastaviť, nájdete na tu a pozrite sa na sekciu Unified CM na karte Pracovná plocha.

1

Klepnite na svoj profilový obrázok a prejdite na nastavenie a potom klepnite na hovory .

2

Prejdite na POUŽÍVAJTE HOVORY POMOCOU a potom vyberte možnosť:

  • Hlas cez IP—Pracovné hovory prebiehajú iba cez internetové pripojenie Voice Over IP (VoIP). Toto nastavenie sa odporúča, ak sa zvyčajne zdržiavate na jednom mieste alebo máte stabilný prístup k internetu v práci alebo doma.
  • Mobilná hlasová sieť—Pracovné hovory prebiehajú iba cez mobilnú hlasovú sieť. Toto nastavenie sa odporúča, ak sa pravidelne nachádzate na miestach, kde nie je prístup na internet.
  • Automatický výber— Nechajte Aplikácia Webex rozhodnúť o najlepšom výbere pre vaše pracovné hovory. Toto nastavenie automaticky vyberie VoIP alebo mobilný hlas v závislosti od podmienok prostredia.
3

Ak si vyberiete Mobilná hlasová sieť , keď zavoláte z mobilnej aplikácie, váš telefón začne zvoniť a dostanete upozornenie na prichádzajúci hovor. Prijmite hovor a potom váš telefón zazvoní osobe, ktorú sa pokúšate osloviť.