V aplikaci pro počítač přidejte číslo mobilního telefonu nebo číslo jiného zařízení jako číslo dosažitelnosti na jednom čísle. Informace o tom, jak toto nastavení nastavit, najdete zde a v části Unified CM na kartě Plocha.

1

Klepněte na svůj profilový obrázek, přejděte do Nastavení a pak klepněte na Hovory .

2

Přejděte na USKUTEČŇOVÁNÍ HOVORŮ POMOCÍ a poté zvolte možnost:

  • Voice Over IP – pracovní hovory procházejí pouze internetovým připojením Voice Over IP (VoIP). Toto nastavení se doporučuje, pokud obvykle zůstáváte na jednom místě nebo máte stálý přístup k internetu v práci nebo doma.
  • Mobilní hlasová síť – pracovní hovory procházejí pouze mobilní hlasovou sítí. Toto nastavení je doporučeno, pokud jste pravidelně na místech, kde není přístup k internetu k dispozici.
  • Automatický výběr – nechte aplikaci Webex rozhodnout o nejlepší volbě pro vaše pracovní hovory. Toto nastavení automaticky vybere VoIP nebo mobilní hlas v závislosti na okolních podmínkách.
3

Pokud zvolíte možnost Mobilní hlasová síť , když uskutečníte hovor z mobilní aplikace, telefon začne zvonit a obdržíte oznámení o příchozím hovoru. Přijměte hovor a telefon poté zazvoní osobě, ke které se snažíte spojit.