I skrivbordsappen lägger du till ditt mobilnummer eller antalet andra enheter som ett Single Number Reach nummer. För information om hur du ställer in detta går du hit och tittar på avsnittet Unified CM under skrivbordsfliken.

1

Tryck på profilbild, gå till Inställningar och tryck sedan på Samtal .

2

Bläddra för att RINGA SAMTAL MED och välj sedan ett alternativ:

  • Voice Over IP(Röst över IP) – Arbetssamtal går endast via Internet-anslutningen (Voice Over IP VoIP). Den här inställningen rekommenderas om du normalt håller dig på en plats eller har åtkomst till internet på jobbet eller hemma.
  • Mobiltröstnätverk – Arbetssamtal går endast via det mobila röstnätverket. Den här inställningen rekommenderas om du regelbundet befinner dig på platser där internet inte är tillgängligt.
  • Välj automatiskt– Låt Webex-appen bestämma det bästa alternativet för dina jobbsamtal. Denna inställning väljer automatiskt VoIP eller mobil röst, beroende på miljöförhållanden.
3

Om du väljer Mobil röstnätverk börjar telefonen ringas upp och du får en avisering om ett inkommande samtal när du ringer ett samtal från mobilappen. Svara på samtalet så rings personen som du försöker nå via telefonen.