Legg til mobilnummeret ditt eller nummeret på en annen enhet som et enkelt nummer i skrivebordsappen. For informasjon om hvordan du konfigurerer dette, kan du gå hit og se delen Unified CM under skrivebordskategorien.

1

Trykk på profilbildet ditt, gå til Innstillinger , og trykk deretter på Anrop .

2

Rull til FORETA SAMTALER VED HJELP AV , og velg deretter et alternativ:

  • Voice Over IP – Jobbanrop går bare gjennom VoIP-internettforbindelsen (Voice Over IP). Denne innstillingen anbefales hvis du vanligvis bor på ett sted eller har jevn tilgang til Internett på jobb eller hjemme.
  • Mobilt talenettverk – Jobbanrop går bare gjennom mobilt talenettverk. Denne innstillingen anbefales hvis du regelmessig befinner deg på steder der Internett-tilgang ikke er tilgjengelig.
  • Automatisk valg – La Webex avgjøre det beste valget for jobbsamtalene dine. Denne innstillingen velger automatisk VoIP eller mobil stemme, avhengig av miljøforholdene.
3

Hvis du velger Mobilt talenettverk , begynner telefonen å ringe når du ringer fra mobilappen, og du mottar et varsel om et innkommende anrop. Svar på anropet, så ringer telefonen personen du prøver å nå.