Общ преглед

Когато искате да филтрирате данните, които се обработват и съхраняват в контролния център, изберете конфигурацията "Настройки на ограничен профил" за услугата "Аналитични данни за разполагане".


Когато превключите от Разширени настройки на профил в Ограничени настройки на профил, данните, които преди това са били събрани от склада, не се изтриват и остават в системата.

Обработка на лични данни

В зависимост от вида на синхронизацията се изпраща следната информация, когато разрешите ограничените настройки на профила за услугата "Аналитични данни за разполагане":

Синхронизиране на запаси от базата данни на Unified CM: Когато изберете този метод на синхронизация, таблицата Unified CM Enduser се филтрира, за да изпращате данни само за следните полета в облака:

 • Собствено име

 • фамилно име

 • ИД на имейл

 • Телефонен номер

 • Мобилен номер

 • UserID


Информация за полетата потребителски профил, състояние и directory_plugin също се изпраща, за да ви даде възможност да преглеждате само подходящи данни на Потребителския интерфейс (ПИ).

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) синхронизация чрез Webex UC агент, свързан с облака: Когато изберете този метод на синхронизация, всички LDAP обекти се филтрират за изпращане на данни само за следните полета в облака:

 • Собствено име

 • фамилно име

 • ИД на имейл

 • Телефонен номер

 • Мобилен номер

 • DN


Информация за полето за състояние на LDAP потребителски обекти в Active Directory също се изпраща в облака.