Översikt

När du vill filtrera bort de data som har behandlats och sparats i kontroll navet ska du välja konfigurationen för begränsade profil inställningar för tjänsten Deployment Insights.


När du växlar från utökade profil inställningar till begränsade profil inställningar tas inte data som tidigare samlats in från inventeringen bort och stannar kvar i systemet.

Bearbetning av person uppgifter

Beroende på typen av synkronisering skickas följande information när du aktiverar inställningarna för begränsad profil för tjänsten Deployment Insights:

synkronisering av lagret från Unified CM-databasen: När du väljer den här metoden för synkronisering filtreras Unified CM Enduser-tabellen så att data endast skickas för följande fält till molnet:

 • Förnamn

 • Efternamn

 • E-post-ID

 • Telefonnummer

 • Mobil nummer

 • UserID


Information om fälten USERPROFILE , status och directory_plugin skickas också för att du ska kunna läsa relevanta data i användar gränssnittet (UI).

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) genom Webex Cloud-connected UC -agenten: När du väljer den här metoden för synkronisering filtreras alla LDAP-objekt så att de endast skickar data för följande fält till molnet:

 • Förnamn

 • Efternamn

 • E-post-ID

 • Telefonnummer

 • Mobil nummer

 • KONTEXT


Information om status fältet för LDAP-användarkonton i Active Directory skickas också till molnet.