Omówienie

W celu odfiltrowania danych przetwarzanych i przechowywanych w koncentratorze sterowania wybierz konfigurację ograniczonych ustawień profilu dla usługi wdrażania szczegółowego


Po przełączeniu z rozszerzonych ustawień profilu do ustawień profilu z ograniczeniami dane zebrane wcześniej z magazynu nie są usuwane i pozostają w systemie.

Przetwarzanie danych osobowych

W zależności od typu synchronizacji podczas włączania ustawień profilu ograniczonego do usługi Application Insights wysyłane są następujące informacje:

synchronizacja spisu z bazy danych Unified CM: Po wybraniu tej metody synchronizacji Unified CM tabeli Enduser jest filtrowana w celu wysyłania danych tylko z następujących pól do chmury:

 • Imię

 • Nazwisko

 • Identyfikator e-mail

 • Numer telefonu

 • Numer telefonu komórkowego

 • Identyfikatora


Informacje o polach USERPROFILE , stan i directory_plugin są również wysyłane w celu umożliwienia wyświetlania odpowiednich danych w interfejsie użytkownika (UI)

synchronizacja z Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) za pośrednictwem Webex agenta UC połączonego z chmurą: Po wybraniu tej metody synchronizacji wszystkie obiekty LDAP są filtrowane w celu wysyłania danych tylko z następujących pól do chmury:

 • Imię

 • Nazwisko

 • Identyfikator e-mail

 • Numer telefonu

 • Numer telefonu komórkowego

 • Nazwa


Informacje o polu stanu obiektów użytkowników LDAP znajdujących się w usłudze Active Directory są również wysyłane do chmury.