Přehled

Když chcete odfiltrovat data zpracovaná a uložená v ovládacím centru řízení, zvolte omezenou konfiguraci nastavení profilu pro službu Insights.


Když přepnete ze nastavení rozšířeného profilu na omezené nastavení profilu, data dříve shromážděná ze skladu se neodstraní a zůstávají v systému.

Zpracování osobních údajů

V závislosti na typu synchronizace jsou následující informace zasílané, když zapnete nastavení omezeného profilu služby Deployment Insights:

synchronizace zásob z databáze Unified CM: Při volbě tohoto způsobu synchronizace bude tabulka Unified CM Enduser filtrována tak, aby do cloudu odesílala pouze data následujících polí:

 • Jméno

 • Příjmení

 • ID e-mailu

 • Telefonní číslo

 • Číslo mobilního telefonu

 • IDuživatele


Informace o polích USERPROFILE , stav a directory_plugin jsou také odeslány, aby bylo možné zobrazit pouze relevantní data v uživatelském rozhraní (UI).

synchronizace Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) prostřednictvím cloudu Webex připojení k síti: Když zvolíte tuto metodu synchronizace, všechny objekty LDAP jsou filtrovány, aby zasílají data pouze následujícím polím do cloudu:

 • Jméno

 • Příjmení

 • ID e-mailu

 • Telefonní číslo

 • Číslo mobilního telefonu

 • ADRESÁŘI


Informace o poli Stav objektů uživatele LDAP ve službě Active Directory jsou rovněž odesílány do cloudu.