Pregled

Kada želite da filtrirate podatke koji se obrađuju i skladište u kontrolnom čvorištu, odaberite konfiguraciju postavki ograničenog profila za uslugu "Uvidi u primenu".


Kada se prebacite sa postavki proširenog profila na postavke ograničenog profila, podaci koji su prethodno prikupljeni sa zaliha se ne brišu i ostaju u sistemu.

Obrada ličnih podataka

U zavisnosti od tipa sinhronizacije, sledeće informacije se šalju kada omogućite ograničene postavke profila za uslugu Uvidi u primenu:

Sinhronizacija zaliha iz baze podataka Unified CM podataka: Kada odaberete ovaj metod sinhronizacije, Unified CM Enduser se filtrira da bi se podaci slali samo za sledeća polja u oblak:

 • Ime

 • Prezime

 • ID e-pošte

 • Broj telefona

 • Broj mobilnog telefona

 • ID korisnika


Informacije o poljima korisničkogprofila, statusa i directory_plugin se takođe šalju da bi vam se omogućilo da prikažete samo relevantne podatke u korisničkom interfejsu (korisničkom interfejsu).

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) sinhronizacija preko Webex UC agenta povezanog sa oblakom: Kada odaberete ovaj metod sinhronizacije, svi LDAP objekti se filtriraju tako da šalju podatke samo za sledeća polja u oblak:

 • Ime

 • Prezime

 • ID e-pošte

 • Broj telefona

 • Broj mobilnog telefona

 • DN


Informacije o polju statusa za LDAP korisničke objekte u aktivnom direktorijumu takođe se šalju u oblak.