Pregled

Kada želite da filtrirate podatke koji se obrađuju i skladište u kontrolnom čvorištu, odaberite konfiguraciju postavki ograničenog profila za uslugu "Uvidi u primenu".


 

Kada se prebacite sa postavki proširenog profila na postavke ograničenog profila, podaci koji su prethodno prikupljeni sa zaliha se ne brišu i ostaju u sistemu.

Obrada ličnih podataka

U zavisnosti od tipa sinhronizacije, sledeće informacije se šalju kada omogućite ograničene postavke profila za uslugu Uvidi u primenu:

Sinhronizacija zaliha iz baze podataka Unified CM: Kada odaberete ovaj metod sinhronizacije, Unified CM Enduser tabela je filtrirana tako da šalje podatke samo za sledeća polja u oblak:

 • Ime

 • Prezime

 • ID e-pošte

 • Broj telefona

 • Broj mobilnog telefona

 • ID korisnika


 

Informacije o korisničkomprofilu,statusu i directory_plugin se takođe šalju da bi vam se omogućilo da prikažete samo relevantne podatke na korisničkom interfejsu (korisničkom interfejsu).

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) sinhronizacija preko Webex UC agenta povezanog sa oblakom: Kada odaberete ovaj metod sinhronizacije, svi LDAP objekti se filtriraju da bi se podaci slali samo za sledeća polja u oblak:

 • Ime

 • Prezime

 • ID e-pošte

 • Broj telefona

 • Broj mobilnog telefona

 • DN


 

Informacije o polju statusa za LDAP korisničke objekte u aktivnom direktorijumu takođe se šalju u oblak.