1

Натиснете повикване the call button на вградения контролер.

2

Изберете повикването, което искате да възобновите.

3

Натиснете Повикване.

1

Задържане на повикване the call button Докато не чуете тон.

2

На телефона изберете повикването, което искате да възобновите.

3

Натиснете веднъж Повикване.

1

Задържане на повикване the call button Докато не чуете тон.

2

Натиснете веднъж Повикване.

1

Натиснете повикване the call button на слушалките си.

2

Изберете повикването, което искате да възобновите.

3

Натиснете Повикване.

Преса the call button щом.


 

Тази функция за повикване не е налична, когато е свързана към Cisco IP Phone с фърмуер 12.1 (1).

1

Задържане на повикване the call button на слушалките си, докато не чуете тон.

2

Изберете повикването, което искате да възобновите.

3

Натиснете Повикване.

1

Задържане на повикване the call button Докато не чуете тон.

2

Натиснете повикване the call button щом.