1

Naciśnij przycisk Połącz Przycisk Połącz na kontrolerze.

2

Wybierz połączenie, które chcesz wznowić.

3

Naciśnij przycisk Połącz.

1

Przytrzymaj przycisk Połącz Przycisk Połącz, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

2

Wybierz połączenie, które chcesz wznowić.

3

Naciśnij jeden raz przycisk Połącz.

1

Przytrzymaj przycisk Połącz Przycisk Połącz, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

2

Naciśnij jeden raz przycisk Połącz.

1

Naciśnij przycisk Połącz Przycisk Połącz na zestawie słuchawkowym.

2

Wybierz połączenie, które chcesz wznowić.

3

Naciśnij przycisk Połącz.

1

Przytrzymaj przycisk Połącz Przycisk Połącz na zestawie słuchawkowym do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.

2

Wybierz połączenie, które chcesz wznowić.

3

Naciśnij przycisk Połącz.

1

Przytrzymaj przycisk Połącz Przycisk Połącz, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

2

Naciśnij jeden raz przycisk Połącz Przycisk Połącz.