1

Na ovladači na kabelu stiskněte tlačítko Volat Tlačítko Volat.

2

Vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.

3

Stiskněte tlačítko Volat.

1

Přidržte tlačítko Volat Tlačítko Volat, dokud neuslyšíte tón.

2

Vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.

3

Jednou stiskněte tlačítko Volat.

1

Přidržte tlačítko Volat Tlačítko Volat, dokud neuslyšíte tón.

2

Jednou stiskněte tlačítko Volat.

1

Na náhlavní soupravě stiskněte tlačítko Volat Tlačítko Volat.

2

Vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.

3

Stiskněte tlačítko Volat.

Jednou stiskněte tlačítko Volat Tlačítko Volat.

1

Na náhlavní soupravě stiskněte a přidržte tlačítko Volat Tlačítko Volat, dokud neuslyšíte tón.

2

Vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.

3

Stiskněte tlačítko Volat.

1

Přidržte tlačítko Volat Tlačítko Volat, dokud neuslyšíte tón.

2

Jednou stiskněte tlačítko Volat Tlačítko Volat.