1

Pritisnite Calldugme za pozivanje na inline kontroleru.

2

Izaberite poziv koji želite da nastavite.

3

Pritisnite Call.

1

Zadržite pozivdugme za pozivanje dok ne čujete zvuk.

2

Izaberite poziv koji želite da nastavite.

3

Pritisnite Call jednom.

1

Zadržite pozivdugme za pozivanje dok ne čujete zvuk.

2

Pritisnite Call jednom.