1

Trykk på Ring the call button På den innebygde kontrolleren.

2

Velg samtalen du vil gjenoppta.

3

Trykk på Samtale.

1

Sett samtale på vent the call button Til du hører en tone.

2

På telefonen velger du samtalen du vil gjenoppta.

3

Trykk på Samtale én gang.

1

Sett samtale på vent the call button Til du hører en tone.

2

Trykk på Samtale én gang.

1

Trykk på Ring the call button På hodetelefonene.

2

Velg samtalen du vil gjenoppta.

3

Trykk på Samtale.

Trykk the call button Når.


 

Denne anropsfunksjonen er ikke tilgjengelig når du er koblet til en Cisco IP Phone med fastvare 12.1 (1).

1

Sett samtale på vent the call button På hodetelefonene til du hører en tone.

2

Velg samtalen du vil gjenoppta.

3

Trykk på Samtale.

1

Sett samtale på vent the call button Til du hører en tone.

2

Trykk på Ring the call button Når.