Сайтовете на Cisco Webex използват основно удостоверяване по подразбиране. ти можеш изберете да настройвам SSO така че хората трябва да се удостоверяват само веднъж.