Cisco Webex stránky štandardne používajú základné overenie. Môžeš vyberte nastavenie SSO aby sa ľudia museli overiť iba raz.