Konfigurisanje jedinstvenog prijavljivanjaCisco Webex lokacije podrazumevano koriste osnovnu potvrdu identiteta. Možete odabrati da podesite SSO tako da osobe treba da potvrde identitet samo jednom.

Da li je ovaj članak bio koristan?