Konfigurowanie logowania jednokrotnego

Witryny Cisco Webex domyślnie używają uwierzytelniania podstawowego. Możesz skonfigurować logowanie jednokrotne, aby użytkownicy musieli uwierzytelnić się tylko raz.

Czy ten artykuł był pomocny?