Cisco Webex-webbplatser använder grundläggande autentisering som standard. Du kan välja att konfigurera SSO så att personer endast behöver autentisera sig en gång.