Cisco Webex på webbplatser används grundläggande autentisering som standard. Du kan välja att konfigurera SSO så att personer endast behöver autentisera sig en gång.