קביעת תצורה של כניסה יחידה

אתרי Cisco Webex משתמשים באימות בסיסי כברירת מחדל. באפשרותך לבחור להגדיר SSO כך שאנשים יצטרכו לבצע אימות פעם אחת בלבד.

האם המאמר הועיל לך?