От 5 май 2020 г. новите организации в страните, които се картографират в региона на Северна Америка, имат следните ограничения:

  • Когато организацията искове потребители , потребителите се въвеждат в организацията веднага. Опцията за отложено искане не е налична.

  • Организацията не може да бъде обединени с организации, създадени преди 5 май 2020 г.

При предоставяне на абонамент или пробна версия в Cisco Webex Control Hub, селекторът на държава определя кой регион съхранява данните на нова клиентска организация (идентификация на организацията, лични самоличности на потребителите, генерирано от потребителя съдържание и ключове за криптиране.) Използвайте тези стъпки за да проверите региона (Европа или Северна Америка), към който дадена държава е картографирана.

Тази промяна не засяга клиенти със съществуваща организация, нови организации, създадени чрез онлайн офертите на webex.com, или нови организации, които са картографирани в европейския регион.

Тази промяна включва организации, създадени чрез директни и водени от партньори канали на Cisco Webex . Планираме да смекчим тези ограничения.

За повече информация относно регионите вж Пребиваване на данни в Webex .