Od 5 maja 2020 r. nowe organizacje w krajach, które mapują region Ameryki Północnej mają następujące ograniczenia:

  • Gdy organizacja zgłasza użytkowników, użytkownicy są natychmiast wprowadzani do organizacji. Opcji opóźnionego zgłoszenia nie ma.

  • Organizacja nie może zostać połączona z organizacjami utworzonymi przed 5 maja 2020 roku.

Podczas inicjowania subskrypcji lub wersji próbnej w Cisco Webex Control Hub selektor kraju określa, który region przechowuje dane nowej organizacji klienta (tożsamość organizacji, tożsamości osobiste użytkowników, treści generowane przez użytkowników i klucze szyfrowania). Wykonaj te kroki , aby sprawdzić region (Europa lub Ameryka Północna), na który mapowany jest dany kraj.

Zmiana ta nie ma wpływu na klientów z istniejącą organizacją, nowymi organizacjami utworzonymi za pośrednictwem ofert online na stronie webex.com ani nowymi organizacjami, które są mapowane w regionie europejskim.

Ta zmiana obejmuje organizacje utworzone za pośrednictwem kanałów bezpośrednich Cisco Webex i kanałów kierowanych przez partnerów. Planujemy złagodzić te ograniczenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat regionów, patrz Dane dotyczące rezydencji w Webex .