Od 5 maja 2020 r. nowe organizacje w krajach, które mapuje region Ameryki Północnej, mają następujące ograniczenia:

  • Gdy organizacja zgłasza prawa do użytkowników,użytkownicy są od razu wprowadzani do organizacji. Opcja opóźnionego roszczenia nie jest dostępna.

  • Organizacji nie można scalić z organizacjami utworzonymi przed 5 maja 2020 r.

Podczas inicjowania obsługi administracyjnej subskrypcji lub wersji próbnej w cisco Webex Control Hub selektor kraju określa, w którym regionie są przechowywane dane nowej organizacji klienta (tożsamość organizacji, tożsamości osobiste użytkowników, zawartość generowana przez użytkowników i klucze szyfrowania). Wykonaj te czynności, aby sprawdzić region (Europa lub Ameryka Północna), do którego mapuje się dany kraj.

Ta zmiana nie ma wpływu na klientów z istniejącą organizacją, nowe organizacje utworzone za pośrednictwem ofert online na webex.com ani na nowe organizacje, które są mapowane na region europejski.

Ta zmiana obejmuje organizacje utworzone za pośrednictwem kanałów bezpośrednich Cisco Webex i kanałów partnerskich. Planujemy złagodzić te ograniczenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat regionów, zobacz Rezydencja danych w Webex.