Fra 5. mai 2020 har nye organisasjoner i land som tilhører den nordamerikanske regionen følgende begrensninger:

  • Når organisasjonen gjør krav på brukere, hentes brukerne inn i organisasjonen umiddelbart. Alternativet for forsinket krav er ikke tilgjengelig.

  • Organisasjonen kan ikke slås sammen med organisasjoner som er opprettet før 5. mai 2020.

Når du klargjør et abonnement eller en prøveversjon i Cisco Webex Control Hub, bestemmer landvelgeren hvilken region som lagrer dataene til en ny kundeorganisasjon (organisasjonsidentitet, brukernes personlige identiteter, brukergenerert innhold og krypteringsnøkler.) Bruk denne fremgangsmåten til å kontrollere regionen (Europa eller Nord-Amerika) som et bestemt land tilhører.

Denne endringen påvirker ikke kunder med en eksisterende organisasjon, nye organisasjoner som opprettes via de elektroniske tilbudene på webex.com, eller nye organisasjoner som er tilordnet den europeiske regionen.

Denne endringen inkluderer organisasjoner opprettet direkte gjennom Cisco Webex og partnerledede kanaler. Vi planlegger å redusere disse begrensningene.

For mer informasjon om områder, se Datalagring i Webex.