Från och med den 5 maj 2020 har nya organisationer i länder som kartlägger den nordamerikanska regionen följande begränsningar:

  • När organisationen gör anspråk på användare förs användarna direkt in i organisationen. Alternativet för fördröjd anspråk är inte tillgängligt.

  • Organisationen kan inte slås samman med organisationer som skapats före den 5 maj 2020.

Vid etablering av en prenumeration eller provperiod i Cisco Webex Control Hub avgör landsväljaren vilken region som lagrar en ny kundorganisations data (organisationsidentitet, användares personliga identiteter, användargenererat innehåll och krypteringsnycklar.) Använd dessa steg för att kontrollera den region (Europa eller Nordamerika) som ett visst land kartlägger.

Den här ändringen påverkar inte kunder med en befintlig organisation, nya organisationer som skapats via onlineerbjudanden på webex.com eller nya organisationer som är mappade till den europeiska regionen.

Den här ändringen inkluderar organisationer som skapats via Cisco Webex-kanaler och partnerledda kanaler. Vi planerar att mildra dessa begränsningar.

Mer information om regioner finns i Data Residency i Webex .