Från och med 5 maj 2020 har nya organisationer i länder som mappar till den nordamerikanska regionen följande begränsningar:

Vid etableringen av en prenumeration eller provperiod i Cisco Webex Control Hub avgör landväljaren vilken region som lagrar en ny kundorganisations data (organisationsidentitet, användares personliga identiteter, användargenererat innehåll och krypteringsnycklar).) Använd dessa steg för att kontrollera vilken region (Europa eller Nordamerika) som du har en speciell landskarta till.

Den här ändringen påverkar inte kunder med en befintlig organisation, nya organisationer som skapats via online-erbjudandena på webex.com eller nya organisationer som är mappade till den europeiska regionen.

Denna ändring inbegriper organisationer som har skapats Cisco Webex direkt- och partnerledde kanaler. Vi planerar att begränsa dessa begränsningar.

För mer information om regioner, se Data Lagring i Webex.