Od 5. maja 2020. godine, nove organizacije u zemljama koje mapiraju severnoamerički region imaju sledeća ograničenja:

  • Kada organizacija polaže pravona korisnike - korisnici se odmah uvezu u organizaciju. Opcija odlaganja zahteva nije dostupna.

  • Nije moguće objediniti organizacije kreirane pre 5. maja 2020. godine.

Prilikom obezbeđivanja pretplate ili probne verzije u kontrolnom čvorištu Cisco Webex, birač zemlje određuje u kom regionu se skladište podaci nove organizacije klijenata (identitet organizacije, lični identiteti korisnika, sadržaj koji je kreirao korisnik i ključevi za šifrovanje.) Koristite ove korake da proverite region (Evropa ili Severna Amerika) u koji se određena zemlja mapira.

Ova promena ne utiče na klijente sa postojećom organizacijom, nove organizacije kreirane putem ponuda na mreži na webex.com ili na nove organizacije koje su mapirane u evropski region.

Ova promena uključuje organizacije kreirane putem Cisco Webex direktnih i partnerskih kanala. Planiramo da ublažimo ova ograničenja.

Više informacija o regionima potražite u članku Prebivalište podataka u webexu.