Видеоклипът е включен по подразбиране, когато се включите в повикване или среща.

Възможно е да скриете бутона Turn video off (Изключване на видео)от потребителския интерфейс. Прочетете статията Премахване на бутони по подразбиране от потребителския интерфейс за повече информация.


Не е нужно да ходите до устройството, за да изключите видеоклипа. Можете също така да го изключите директно в Webex, като щракнете върху . Видеоклипът е изключен, когато иконата стане червена .


Домакинът на срещата може да изключи видеоклипа на участник в Webex Meetings. Можете да го включите отново директно от вашето устройство, като докоснете иконата на камерата.

1

Когато сте в повикване или среща, докоснете някъде по екрана, след което докоснете бутона Stop video (Спиране на видеоклипа).

2

Текстът Your video is off (Вашият видеоклип е изключен) се появява на екрана.

Иконата на камерата остава видима по време на повикването, което показва, че видеоклипът ви е изключен. За да включите видеоклипа си отново, докоснете бутона Start video (Стартиране на видеоклип).

1

Когато сте в повикване или среща, изберете бутона Stop video (Спиране на видеоклип), за да изключите видеоклипа.

2

Текстът Your video is off (Вашият видеоклип е изключен) се появява на екрана.

Иконата на камерата остава видима по време на повикването, което показва, че видеоклипът ви е изключен. За да включите видеоклипа отново, докоснете Start video (Стартиране на видеоклип).

На DX70 и DX80 завъртете предпазното капаче обратно на часовниковата стрелка, за да изключите видеоклипа. На Desk Pro плъзнете предпазното капаче наляво, за да изключите камерата.

Когато предпазното капаче е отворено, все още можете да включите видеоклипа си, като докоснете Start video (Стартиране на видеоклипа) или да го изключите, като докоснете Stop video (Спиране на видеоклип) .

1

Когато сте в повикване или среща, се придвижете до бутона Stop video (Спиране на видеоклип) и натиснете ОК, за да изключите видеоклипа.

2

Текстът Your video is off (Вашият видеоклип е изключен) се появява на екрана.

Бутонът на камерата остава видим по време на повикването, което показва, че видеоклипът е изключен. За да включите видеоклипа отново, изберете бутона Start video (Стартиране на видеоклипа) и натиснете OK.