Video je podrazumevano uključen kada se pridružite pozivu ili sastanku.

Moguće je sakriti dugme Isključi video sa korisničkog interfejsa. Pročitajte Ukloni podrazumevana dugmad iz članka korisničkog interfejsa za više informacija.


Ne morate da priđete uređaju da biste isključili video. Takođe možete da ga isključite direktno u Webex-u klikom na . Videozapis je isključen kada ikona pocrveni .


Domaćin sastanka može da isključi video učesnika Webex sastanaka. Možete da ga uključite direktno sa uređaja tako što ćete dodirnuti ikonicu kamere.

1

Kada imate poziv ili sastanak, dodirnite bilo gde na ekranu, a zatim dodirnite dugme Zaustavi video .

2

Tekst Isključen video se pojavljuje na ekranu.

Ikona kamere ostaje vidljiva tokom poziva, što znači da je video isključen. Da biste ponovo uključili video, dodirnite dugme Pokreni video.

1

Kada imate poziv ili sastanak, izaberite dugme Zaustavi video da biste isključili video.

2

Tekst Isključen video se pojavljuje na ekranu.

Ikona kamere ostaje vidljiva tokom poziva, što znači da je video isključen. Da biste ponovo uključili video, dodirnite Start video.

Na DX70 i DX80, okrenite zatvarač za fizičku privatnost u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste isključili video. Na Desk Pro, gurnite zatvarač za privatnost ulevo da biste isključili kameru.

Kada je zatvarač za privatnost otvoren, i dalje možete da uključite video tako što ćete dodirnuti Pokreni video ili isključiti video dodirom na Zaustavi video.

1

Kada imate poziv ili sastanak, idite na dugme Zaustavi video i pritisnite OK da biste isključili video.

2

Tekst Isključen video se pojavljuje na ekranu.

Dugme kamere ostaje vidljivo tokom poziva, što znači da je video isključen. Da biste ponovo uključili video, izaberite dugme Pokreni video i pritisnite OK.