Při připojení k hovoru nebo schůzce je ve výchozím nastavení zapnuto video.

Tlačítko Vypnout video lze skrýt v uživatelském rozhraní. Další informace naleznete v článku Odstranění výchozích tlačítek z uživatelského rozhraní.


Chcete-li vypnout video, nemusíte chodit až k zařízení. Můžete jej vypnout také přímo v apikaci Webex kliknutím na . Že je video vypnuté poznáte podle červené ikony .


Hostitel schůzky může vypnout video účastníka v aplikaci Webex Meetings. Klepnutím na ikonu kamery jej můžete znovu zapnout přímo na zařízení.

1

Během hovoru nebo schůzky klepněte na libovolné místo na obrazovce a pak na tlačítko Zastavit video .

2

Na obrazovce se zobrazí text Video je vypnuto.

Během hovoru stále vidíte ikonu kamery označující vypnuté video . Chcete-li video znovu zapnout, klepněte na tlačítko Spustit video .

1

Během hovoru nebo schůzky klepněte na tlačítko Zastavit video, kterým video vypnete.

2

Na obrazovce se zobrazí text Video je vypnuto.

Během hovoru stále vidíte ikonu kamery označující vypnuté video . Chcete-li video znovu zapnout, klepněte na tlačítko Spustit video .

Na zařízeních DX70 a DX80 video vypnete otočením fyzické závěrky pro ochranu soukromí proti směru hodinových ručiček. Na zařízení Desk Pro kameru vypnete posunutím závěrky pro ochranu soukromí doleva.

Když je závěrka pro ochranu soukromí otevřena, video můžete přesto zapnout klepnutím na tlačítko Spustit video nebo vypnout klepnutím na tlačítko Zastavit video .

1

Během hovoru nebo schůzky přejděte k tlačítku Zastavit video a vypněte video tlačítkem OK.

2

Na obrazovce se zobrazí text Video je vypnuto.

Během hovoru stále vidíte tlačítko kamery označující vypnuté video. Chcete-li video znovu zapnout, vyberte tlačítko Spustit video a stiskněte OK.