Video är på som standard när du går med i ett samtal eller ett möte.

Det är möjligt att dölja knappen Stäng av video från användargränssnittet. Läs mer i artikeln Ta bort standardknappar från användargränssnittet.


Du behöver inte gå fram till enheten för att stänga av videoströmningen. Du kan också stänga av den direkt i Webex App genom att klicka på . Du kan se att din video är avstängd när ikonen blir röd .


Mötesvärden kan stänga av en deltagares video i Webex Meetings. De kan slå på den igen direkt från sin enhet genom att trycka på kameraikonen.

1

När du är i ett samtal eller ett möte, tryck var som helst på skärmen och tryck sedan på Stoppa video -knappen .

2

Texten Videon är avstängd visas på skärmen.

Kameraikonen förblir synlig under samtalet för att indikera att din video är avstängd . För att slå på din video igen tryck på knappen Starta video .

På DX70 och DX80, vrid den fysiska integritetsslutaren moturs för att stänga av din video. På Webex Skrivbord, Desk Hub, Desk Mini och Desk Pro skjuter du integritetsslutaren åt vänster för att stänga av kameran.

Även när integritetsslutaren är öppen kan du fortfarande aktivera din video genom att trycka på Starta video Eller stäng av din video genom att trycka på Stoppa video .

1

När du deltar i ett samtal eller ett möte trycker du på knappen Stoppa video På kontrollen (eller navigera till den med fjärrkontrollen) för att stänga av din video.

2

Texten Videon är avstängd visas på skärmen.

Kameraikonen förblir synlig under samtalet för att indikera att din video är av. För att aktivera din video igen tryck på (eller välj) Starta video .