Просто въведете връзка, когато пишете съобщението си. Когато го изпратите, хората ще видят визуализацията.

Понякога други хора не виждат визуализация, когато споделяте връзка. Вашият администратор може да изключи тази функция за вашата организация. Или, това може да е защото ние използваме следните проверки за сигурност на връзките, които са споделени:

  • Показваме визуализации на връзки само когато връзката включва https:// или http:// .

  • Позволяваме само на хората във вашата организация да виждат визуализация на връзките, които изпращате, хората извън вашата организация няма да виждат визуализацията на връзките.

  • Показваме визуализации на връзки само в интервали с 250 или по-малко.

  • Използваме Google Safe Browsing, за да проверим връзката, преди да се покаже визуализацията.

  • Проверяваме дали сайтът има заглавие и дали описанието е по-дълго от 10 думи.

Също така ограничаваме визуализациите, за да намалим шума във вашите пространства. Ако публикувате няколко връзки в едно и също съобщение, визуализацията се показва само за първата връзка, която съдържа наличните подробни данни.


 

На мобилното си устройство можете също напълно да премахнете предварителните прегледи на връзките.