Просто въведете връзка, когато въвеждате съобщението си. Когато го изпратите, хората ще видят визуализацията.

Понякога други хора не виждат визуализация, когато споделяте връзка. Вашият администратор може да изключи тази функция за вашата организация. Или това може да е така, защото използваме следните проверки за защита на връзките, които са споделени:

  • Показваме визуалии на връзки само когато връзката включва https:// или http:// .

  • Позволяваме само на хората във вашата организация да виждат визуализатори на връзки, които изпращате, хората извън организацията ви няма да виждат визуализаторите на връзките.

  • Показваме само визуалзии на връзки в пространства с 250 души или по-малко.

  • Използваме Безопасно сърфиране в Google, за да проверим връзката, преди да покажем визуализацията.

  • Проверяваме дали сайтът има заглавие и дали описанието е по-дълго от 10 думи.

Също така ограничаваме визуализите, за да помогнем за намаляване на шума във вашите пространства. Ако публикувате няколко връзки в едно и също съобщение, визуализацията показва само за първата връзка, която има наличните подробности.


 

На мобилното си устройство можете също така да елиминирате и визуалиите на връзките напълно .