Просто въведете връзка, когато пишете съобщението си. Когато го изпратите, хората ще видят визуализацията.

Понякога други хора не виждат визуализация, когато споделите връзка. Вашият администратор може да изключи тази функция за вашата организация. Или това може да се дължи на факта, че използваме следните проверки за сигурност на споделените връзки:

  • Показваме визуализации на връзки само когато връзката включва https:// или http:// .

  • Разрешаваме само на хората във вашата организация да виждат визуализации на връзки, които изпращате, хората извън вашата организация няма да виждат визуализациите на връзките.

  • Показваме визуализации на връзки само в пространства с 2000 души или по-малко.

  • Използваме Google Safe Browsing, за да проверим връзката, преди да покажем визуализацията.

  • Проверяваме дали сайтът има заглавие и дали описанието е по-дълго от 10 думи.

Ние също така ограничаваме визуализациите, за да помогнем за намаляване на шума във вашите пространства. Ако публикувате няколко връзки в едно и също съобщение, визуализацията се показва само за първата връзка, която има налични подробности.


 

На мобилно устройство също можете премахване на визуализациите на връзките напълно .