Pri písaní správy stačí zadať odkaz. Keď to odošlete, ľudia uvidia ukážku.

Niekedy sa ostatným ľuďom pri zdieľaní odkazu nezobrazuje ukážka. Váš správca môže túto funkciu pre vašu organizáciu vypnúť. Alebo to môže byť spôsobené tým, že pri zdieľaných odkazoch používame nasledujúce bezpečnostné kontroly:

  • Ukážky odkazov zobrazujeme iba vtedy, keď odkaz obsahuje https:// alebo http:// .

  • Ľuďom vo vašej organizácii umožňujeme vidieť ukážky odkazov, ktoré odošlete, ľuďom mimo vašej organizácie sa ukážky odkazov nezobrazia.

  • Ukážky odkazov zobrazujeme iba v priestoroch s 2 000 alebo menej ľuďmi.

  • Na kontrolu odkazu pred zobrazením ukážky používame Bezpečné prehliadanie Google.

  • Kontrolujeme, či má stránka názov a či je popis dlhší ako 10 slov.

Obmedzujeme tiež ukážky, aby sme pomohli znížiť hluk vo vašich priestoroch. Ak v tej istej správe uverejníte viacero odkazov, ukážka sa zobrazí iba pre prvý odkaz, ktorý má dostupné podrobnosti.


 

Na svojom mobilnom zariadení môžete tiež úplne eliminovať ukážky odkazov .