Samo unesite vezu prilikom unosa poruke. Kada ga pošaljete, ljudi će videti pregled.

Ponekad drugi ljudi ne vide pregled kada delite vezu. Administrator može da isključi ovu funkciju za vašu organizaciju. Ili, to može biti zato što koristimo sledeće bezbednosne provere na vezama koje se dele:

  • Prikazuje se samo pregledi veza kada veza uključuje https:// ili http:// .

  • Dozvoljavamo samo osobama u vašoj organizaciji da vide pregled veza koje šaljete, a osobe izvan vaše organizacije neće videti pregled veze.

  • Prikazujemo samo preglede veza u prostorima sa 2000 osoba ili manje.

  • Koristimo Google bezbedno pregledanje da bismo proverili vezu pre prikazivanja pregleda.

  • Proverimo da li lokacija ima naslov i da li je opis duži od 10 reči.

Ograničavamo i preglede koji doprinose smanjenju buke u vašim prostorima. Ako objavite više veza u istoj poruci, pregled će se prikazati samo za prvu vezu koja ima dostupne detalje.