Wystarczy wpisać link podczas wpisywania wiadomości. Gdy go wyślesz, użytkownicy zobaczą podgląd.

Czasami inne osoby nie widzą podglądu podczas udostępniania łącza. Administrator może wyłączyć tę funkcję w organizacji. Może to być spowodowane tym, że używamy następujących kontroli zabezpieczeń na łączach, które są udostępniane:

  • Wyświetlamy podglądy linków tylko wtedy, gdy link zawiera https:// lub http:// .

  • Zezwalamy tylko osobom w organizacji na wyświetlanie podglądu wysyłanych linków, a osoby spoza organizacji nie będą widzieć podglądów łączy.

  • Wyświetlamy podglądy linków tylko w przestrzeniach z 250 osobami lub mniej.

  • Korzystamy z bezpiecznego przeglądania Google, aby sprawdzić link przed wyświetleniem podglądu.

  • Sprawdzamy, czy strona ma tytuł i czy opis jest dłuższy niż 10 słów.

Ograniczamy również podglądy, aby zmniejszyć hałas w twoich przestrzeniach. Jeśli opublikujesz wiele łączy w tej samej wiadomości, podgląd zostanie wyświetlony tylko dla pierwszego łącza, na które są dostępne szczegóły.


 

Na urządzeniu mobilnym można również całkowicie wyeliminować podglądy łączy.