Wystarczy wpisać łącze podczas pisania wiadomości. Gdy go wyślesz, inne osoby zobaczą podgląd.

Czasami inne osoby nie widzą podglądu, gdy udostępniasz łącze. Administrator może wyłączyć tę funkcję w organizacji. Może to być spowodowane tym, że w przypadku udostępnianych łączy stosujemy następujące kontrole zabezpieczeń:

  • Podgląd łączy wyświetla się tylko wtedy, gdy łącze zawiera https:// lub http:// .

  • Zezwalamy tylko osobom w Twojej organizacji na wyświetlanie podglądu wysyłanych łączy, osoby spoza organizacji nie będą widzieć podglądu łączy.

  • Podgląd łączy wyświetla się tylko w obszarach z maksymalnie 2000 osobami.

  • Korzystamy z funkcji Bezpieczne przeglądanie Google, aby sprawdzić łącze przed wyświetleniem podglądu.

  • Sprawdzamy, czy witryna ma tytuł i czy opis ma więcej niż 10 słów.

Ograniczamy również podglądy, aby zmniejszyć hałas w Twoich obszarach. Jeśli opublikujesz wiele łączy w tej samej wiadomości, podgląd zostanie wyświetlony tylko dla pierwszego łącza z dostępnymi szczegółami.


 

Na urządzeniu przenośnym można również całkowicie wyeliminować podglądy łączy .