1

Wystarczy wpisać link podczas wpisywania wiadomości. Gdy go wyślesz, użytkownicy zobaczą podgląd.

Czasami inne osoby nie widzą podglądu, gdy udostępniasz link. Administrator może wyłączyć tę funkcję w organizacji. Może to być spowodowane tym, że używamy następujących kontroli bezpieczeństwa w udostępnianych linkach:

  • Podglądy linków są wyświetlane tylko wtedy, gdy łącze zawiera https:// lub http:// .

  • Zezwalamy tylko osobom w organizacji na wyświetlanie podglądów wysyłanych linków, a osoby spoza organizacji nie będą widzieć podglądów łączy.

  • Podglądy linków są wyświetlane tylko w przestrzeniach z 2000 lub mniej osobami.

  • Używamy Google Safe Browsing, aby sprawdzić link przed wyświetleniem podglądu.

  • Sprawdzamy, czy strona ma tytuł i czy opis jest dłuższy niż 10 słów.

Ograniczamy również podglądy, aby zmniejszyć hałas w przestrzeniach. Jeśli opublikujesz wiele łączy w tej samej wiadomości, podgląd zostanie wyświetlony tylko dla pierwszego łącza, które ma dostępne szczegóły.


 

Na urządzeniu mobilnym możesz również całkowicie wyeliminować podglądy linków .