1

Отворете приложението Събрания на мобилното си устройство и докоснете Вход.

2

Докоснете Стартиране на събрание.

3

Докоснете иконата bluetooth, за да превключите между Bluetooth, телефон и високоговорител, докато сте в събранието.