1

פתח את האפליקציה 'פגישות ' במכשיר הנייד שלך והקש על היכנס .

2

הקש על התחל פגישה .

3

הקש על סמל Bluetooth כדי לעבור בין Bluetooth, טלפון ורמקול במהלך הפגישה.